Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace okolí Veseckého rybníka – část I. - mobiliář
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou terénní úpravy, výroba a instalace mobiliáře v ulici Chatařská, Liberec. Budou vyrobeny a instalovány atypické lavice, mobiliář a herní prvek včetně provedení terénních úprav.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.02.2022 10:00
Datum zahájení: 03.02.2022 10:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: