Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Liberec, Švermova – oprava sociálního zařízení v 1, 2 a 3 NP pavilonu B
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy sociálního zařízení v 1, 2 a 3 NP pavilonu B základní školy Švermova v Liberci, spočívající ve výměně rozvodů, dispozičních úpravách, výměnách povrchových úprav a zařizovacích předmětů, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.03.2022 10:00
Datum zahájení: 10.02.2022 14:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: