Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Liberecké parky - část I. - pěstební opatření
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou asanační, arboristické práce v Zahradě vzpomínek, v parku u kostela Sv. Kříže a asanační, arboristické práce a výsadby dřevin včetně následné péče v parku na Štefánikově náměstí. Bude provedeno postupné kácení stromů, arboristické ošetření stromů včetně likvidace vzniklé dřevní hmoty a instalace vazeb. Budou provedeny výsadby dřevin, včetně následné pětileté péče.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: datová schránka (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), e-mail (posta@magistrat.liberec.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.03.2022 10:00
Datum zahájení: 21.02.2022 08:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: