Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace lesoparku Rochlice u DPS - část II. – sadové úpravy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je likvidace odpadů, terénní modelace, dodání a instalace herních prvků typu šplhací sestava, vyhlídková sestava se skluzavkou, workoutová sestava včetně úpravy jejich dopadových ploch. Dále budou provedeny terénní úpravy, trávníky zpevněné povrchy, cesty, opěrné zdi a zábradlí. Bude dodán a instalován mobiliář a tabule s provozním řádem.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.03.2022 10:00
Datum zahájení: 04.03.2022 09:48
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: