Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“. V rámci stavebních úprav ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec, p. č. 602/7, v katastrálním území Staré Pavlovice, proběhnou stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti vestavbou výtahu a vybudování nových odborných učeben formou nástavby na objekt budovy D včetně nových kabinetů nad budovou S. Dále dojde k vybudování nového bezbariérového sociálního zázemí, ke kompletní výměně rozvodů, a umístění vzduchotechniky do přízemí z důvodu výskytu radonu.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Ing. Nikola Martinetz, oddělení veřejných zakázek,
e-mail.: martinetz.nikol@magistrat.liberec.cz, tel.: +420 485 243 216
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.07.2022 09:00
Datum zahájení: 06.06.2022 14:08
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: