Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Sanace skalního masivu – Pastýřská
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je sanace skalního masivu v ulici Pastýřská. Součástí plnění je kácení dřevin, čištění svahu, odtěžení skalních bloků - nestabilních hornin, plombování a kamenné podezdívky - sanace historických sklípků, oprava stávajících kamenných zídek, bude provedeno lokální kotvení nestabilních bloků, vyzdívky a související práce jako obnova akumulačního prostoru - odstranění suti a instalace betonové ochranné zídky a výsadby dřevin včetně následné péče po dobu 5 let.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.08.2022 10:00
Datum zahájení: 27.07.2022 10:28
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: