Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava ulice Františkovská a ul. Slavíčkova včetně chodníků a veřejného osvětlení v úseku ul. Matoušova – ul. Na Rybníčku, Liberec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava místních stávajících komunikací, chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Františkovská, Slavíčkova, Na Rybníčku a Na Humnech po opravách inženýrských sítí – vodovod, kanalizace a plynovodu. Opravy budou provedeny v rozsahu etapy I (etapa II bude řešena jiným výběrovým řízením před samotnou realizací).

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 27.09.2022 10:00
Datum zahájení: 23.08.2022 13:57
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: