Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Kulturní a kreativní centrum Linserka – projektová příprava
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti dle normových požadavků, požadavků dotčených orgánů a zadavatele (objednatele) v rámci projektu „Kulturní a kreativní centrum Linserka“. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy – Plánu pro oživení a odolnost České republiky, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

V rámci projektu „Kulturní a kreativní centrum Linserka“ bude provedena kompletní rekonstrukce bývalého průmyslového objektu – bývalé slévárny Linser na kulturně kreativní centrum v rozsahu všech tří nadzemních podlaží.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.02.2023 10:00
Datum zahájení: 23.01.2023 13:56
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):