Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce II.Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava vstupního schodiště objektu radnice v Liberci
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce hlavního vstupního schodiště liberecké radnice, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Konkrétně se jedná o postupné opatrné rozebrání kamenných prvků schodiště a podesty, jejich očíslování, evidence a uložení na mezideponii, rozebrání stávajících schodišťových stěn a základů, následně betonáž základů, výstavba nových schodišťových stěn a instalace odvodnění balkónů s vyvedením do kanalizace. Schodišťové stupně mají být upraveny a připraveny, popřípadě dle nutnosti slepeny, pro opětovné uložení na své místo, kámen s poctou Václavu Havlovi má být upraven a připraven z původního demontovaného schodišťového stupně. Po osazení všech schodišťových stupňů a podest dojde k vyplnění dutin a spár odpovídající maltou. Všechny prvky schodiště a podest budou očištěny a pemrlovány.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.03.2023 10:00
Datum zahájení: 30.01.2023 09:11
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):