Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu Uran, Liberec III
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce objektu URAN. Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu, jehož majitelem je statutární město Liberec a slouží pro účely administrativy Magistrátu města Liberce a Městské policie Liberce.

Projekt řeší sanaci a částečnou výměnu stávajícího lehkého obvodového pláště od 2.NP až 7.NP, zateplení zděných/betonových obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem a nové souvrství ploché střechy. Bude provedena výměna všech fasádních výplní otvorů a s tím související kompletní výměna otopných těles včetně zřízení klimatizace v kancelářských prostorách. Bude provedeno odkanalizování nové vzduchotechniky, dílčí rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů a vnější ochrany před bleskem.

V části 1.NP bude vybudováno zázemí pro provoz autobusového nádraží zahrnující čekací prostory pro veřejnost, sociální zařízení, prodej jízdenek, kancelář a zázemí pro řidiče. Jedná se o stavební úpravy vnitřních dispozic a vnitřní rozvody elektro, vody, kanalizace, úpravy povrchů a osazení okenních výplní a dveří.

Blížší informace viz zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.04.2023 10:00
Datum zahájení: 16.01.2023 15:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):