Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Liberec, Orlí – zřízení výdejny jídel, stavební část
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zřízení výdejny jídel v hlavní budově základní školy praktické a speciální Orlí v Liberci, spočívající v dispozičních a stavebních úpravách dotčených prostor, výměně elektroinstalace a vnitřních rozvodů kanalizace, úpravách rozvodů ústředního vytápění, montáži vzduchotechnických zařízení a dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.03.2023 10:00
Datum zahájení: 07.02.2023 10:44
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: