Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba parkoviště, odvodnění, veřejné osvětlení, retenční nádrž, odlučovač ropných látek, opěrné konstrukce v ulici Pastýřská a také stavební úprava místní komunikace na Tržním náměstí včetně pěšího napojení k zastávce Tržní náměstí.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.04.2023 10:00
Datum zahájení: 17.01.2023 09:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: