Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Liberci v rozsahu dle zadávací dokumentace. Realizace spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED, s regulací světelného toku a integrací konektoru v těle svítidla pro budoucí využití při aktivní správě a řízení osvětlení. Součástí zakázky je také povinné doložení všech technických dokumentů k návrhu osvětlení (světelně technické výpočty) a samotným prvkům veřejného osvětlení (zejména LED svítidla). Technické požadavky na parametry LED svítidel jsou uvedeny v příloze č. 5 ‒ Technická dokumentace.

Celkově je určeno k montáži 1 001 ks svítidel veřejného osvětlení.
Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 55 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a předpisu TKP 15. Maximální hodnota příkonu nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 64,5 kW. V případě překročení instalovaného příkonu bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen z důvodu nesplnění úspory el. energie deklarované v žádosti o dotaci.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.06.2023 10:00
Datum zahájení: 23.03.2023 14:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):