Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domov pro seniory, Liberec – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: V rámci veřejné zakázky „Domov pro seniory, Liberec - projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)“ (dále jen „projekt“) bude vypracována projektová dokumentace na přístavbu ke stávajícímu objektu Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, na adrese: Domažlická 880/8, 460 07 Liberec.

V rámci projektu bude vypracována projektová dokumentace přístavby, která doplní stávající komplex domova pro seniory a bude se stávající budovou propojena krytou chodbou (krčkem). V celém objektu včetně venkovního prostranství bude zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.06.2023 10:00
Datum zahájení: 16.05.2023 15:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: