Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Souvislá údržba komunikace ul. Šrámkova, úsek mezi křižovatkami s ul. Švermovou a ul. Žákovskou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Tato dokumentace řeší opravu povrchu stávající vozovky místní obslužné komunikace. Oprava povrchu vozovky místní komunikace bude prováděna v rozsahu stávajícího uličního prostoru, ve stávajícím půdorysném i výškovém rozsahu, bez budování staveb nových. V současnosti je plocha vozovky tvořena stávajícím stmelenými vozovkovými vrstvami s krytem z asfaltových směsí. Délka opravy povrchu stávající vozovky místní obslužné komunikace je v délce 670 m, šířky od 4,50m do 6,0m.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.11.2023 10:00
Datum zahájení: 13.10.2023 10:44
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):