Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu „Kino Varšava – stavební úpravy.“

V rámci stavebních úprav objektu Kina Varšava, Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1, v k. ú. Liberec – Staré město, proběhne rekonstrukce existující budovy postavené v letech 1922 - 23. Budova kina Varšava byla postavena v roce 1922 a je v současné době nejstarším kamenným kinem v Liberci. Od roku 2023 je zapsané jako kulturní památka. V 60. - 80. letech 20. století došlo k některým necitlivým úpravám objektu. Plánovaná rekonstrukce má vytvořit ze sálu bývalého kina kinosál. Funkce současného foyer a bývalého baru Barandoff zůstanou zachovány.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 06.05.2024 10:00
Datum zahájení: 08.04.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: