Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Parky Lidové sady II - Dodatečné práce č. 2
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Dodatečné stavební práce, které zadavatel v době zadávní zakázky nepředvídal a jejíž potřeba vznikla až v průběhu realizace veřejné zakázky Parky lidové sady II
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Použito z důvodu naplnění skutečností uvedených v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a zákona o veřejných zakázkách
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 15. 07. 2013 16:00
Počátek běhu lhůt: 15. 07. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: