Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Liberec, Oblačná 101/15, 460 05 Liberec V - Kristiánov, výměnou 31 ks oken, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Jedná se zejména o tyto činnosti demontáž původních špaletových oken, vnitřních a části vnějších parapetů, likvidace, odvoz demontovaných prvků a vybouraného materiálu na skládku včetně úhrady skládkovného, doprava oken a souvisejících materiálů, montáž oken, instalace žaluzií, nových vnitřních parapetů a části vnějších parapetů (přechodové plechy), provedení připojovacích spár zevnitř parotěsně, zvenčí paropropustně, zednické zapravení z venčí i zevnitř, vnitřní špalety budou vylepeny do polystyrenu (špaleta do 40cm), lepidlo, perlinka štuk s následnou výmalbou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12. 05. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 17. 04. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: