Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec - vybavení zahrad MŠ herními prvky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž nových herních prvků na zahrady MŠ Malínek, Kaplického 386, Liberec 23 a MŠ Rosnička, Školní vršek 503/3, Liberec 1, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
Jedná se zejména o tyto činnosti:
• Dodávka nových herních prvků;
• Montáž herních prvků;
• Montáž dopadových ploch u vybraných herních prvků;
• Dokončovací práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23. 06. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 06. 06. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: