Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Parkovací plocha ZŠ - Erbenova ul., Liberec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby jsou stavební úpravy na komunikaci, vybudování nového parkovacího pásu pro 4 osobní vozidla, před areálem stávající základní školy. V současné době je pro potřeby nástupu a výstupu žáků ZŠ používána stávající nezpevněná plocha před školou, která je pojížděním vozidel zdevastována. Vysazený parkovací pruh je navržen na pozemcích investora, v prostoru mezi oplocením areálu školy a stávající živičnou komunikací. Pro zvýšení bezpečnosti chodců je podél parkoviště navržen chodník pro pěší, který bude na obou koncích napojen na stávající vstupy (vjezdy) do areálu školy s návazností na stávající chodník v ul. Erbenově.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22. 07. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 05. 07. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: