Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o stavbu ve městě Liberec - k.ú. Růžodol I. Staveniště se nachází podél silnice I/13. V místě přechodu pro chodce na silnici I/13 se nacházejí stávající oboustranné chodníky, které se v rámci stavby upraví tak, aby v místě přechodu pro chodce byla délka přechodu max. 7,0 m. S úpravou přechodu pro chodce dojde v rámci bezpečnosti silničního provozu k přesunutí stávající zastávky před č.p.51 o cca 90,0 m směrem do Hrádku nad Nisou. Dále se musí upravit tvar křižovatky Londýnská x Ružodolská. Součástí stavby bude clonové nasvícení přechodu pro chodce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22. 07. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 05. 07. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: