Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ U soudu – změna dispozice šaten
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení vnitřních stavebních úprav v ZŠ U Soudu, včetně provedení všech dalších činností, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci pro provedení stavby (příloha č. 8 ZD).
Jedná se zejména o tyto činnosti:

- vybourání nových průchodů a osazení vzniklého nadpraží traverzami
- okopání omítek a omítnutí zdiva sanačními omítkami
- vyrovnání výšek podlah betony
- rekonstrukce a doplnění elektroinstalací
- nové úpravy vnitřních povrchů, vnitřní malby, obklady, dlažby, podhledy
- rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
- instalace nových zařizovacích předmětů v sociálním zařízení
- instalace vzduchotechniky
- osazení místností šatními skříňkami a dalším vybavením
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22. 04. 2015 09:30
Počátek běhu lhůt: 28. 03. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: