Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy v budovách A a B v ZŠ Liberec, náměstí Míru, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Zejména se jedná o změnu dispozice šaten včetně výměny dlažeb a oprav povrchů, opravy elektroinstalace, svítidel, rekonstrukce sociálního zařízení vč. provedení nových obkladů, dlažeb a instalace nových zařizovacích předmětů, které jsou specifikovány ve výkazu výměr (příloha č. 7 ZD).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16. 06. 2015 09:00
Počátek běhu lhůt: 28. 05. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: