Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna oken na budově v ulici Na Výšinách 451
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výměna původních dřevěných oken a dveří v budově v ulici Na Výšinách 451 v Liberci XV - Harcově, včetně montáže celostínících žaluzií a provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Měněná okna a dveře, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

• Zaměření skutečného stavu
• Demontáž původních oken, vnitřních a vnějších parapetů
• Likvidace, odvoz demontovaných prvků a vybouraného materiálu na skládku včetně úhrady skládkovného
• Doprava oken a souvisejících materiálů
• Montáž oken, instalace celostínících žaluzií, nových vnitřních parapetů a části vnějších parapetů (přechodové plechy)
• Provedení připojovacích spár zevnitř parotěsně, zvenčí par propustně
• Zednické zapravení zvenčí i zevnitř, vnitřní špalety budou vylepeny do polystyrénu, lepidlo, perlinka, štuk s následnou výmalbou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02. 11. 2015 13:00
Počátek běhu lhůt: 14. 10. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: