Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Liberec, Lesní 575/12, 460 01 Liberec, výměna rozvodu vzduchotechniky v tělocvičně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výměna stávajícího přívodu vzduchu (dále VZT) v tělocvičně a jeho nahrazení novým potrubím s dýzami dalekého dosahu. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve výkresu a technické zprávě (příloha č. 8 ZD) a v položkovém rozpočtu (příloha č. 9 ZD).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04. 03. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 03. 02. 2016