Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s akcí „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“.
Předmětem plnění jsou zejména tyto stavební práce:
- úprava komunikace a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace,
- veřejné osvětlení,
- světelná křižovatka Horákové-Melantrichova
- přeložky dotčených inženýrských sítí.
Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09. 05. 2016 14:00
Počátek běhu lhůt: 12. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: