Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Liberec, U Soudu 369/8 – výměna oken
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výměna 53 ks dřevěných zdvojených oken a to za okna plastová, a dále výměna celo stínících žaluzií v budově Základní školy Liberec, U Soudu 369/8, Liberec 2. Součásti předmětu plnění je také provedení bouracích, zednických, štukatérských, malířských prací a dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27. 05. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 04. 05. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: