Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka konvektomatů s příslušenstvím do Základních škol Liberec
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou konvektomatů včetně příslušenství do objektů:

1) ZŠ Náměstí Míru - dodávka elektrického boilerového konvektomatu, oplachová sprcha ke konvektomatu, sada dvou kusů tukových filtrů a sada gastronádob.

2) ZŠ Kaplického - dodávka elektrického nástřikového konvektomatu, podstavce pro konvektomat, oplachová sprcha ke konvektomatu a sada gastronádob pro vaření.

Součástí předmětu plnění u obou dodávek je rovněž doprava, instalace (připojovací body budou připraveny), revize a zaškolení obsluhy vč. dodání záručních listů. Zaškolení obsluhy bude provedeno v rozsahu min. 8 hodin. Návody na použití zařízení budou dodány v českém jazyce.

Veškeré součásti dodávky musejí být nové (nepoužité). Detailní požadovaná technická specifikace předmětu plnění je rozepsána v příloze č. 8 zadávací dokumentace – Technická specifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01. 07. 2016 12:00
Počátek běhu lhůt: 08. 06. 2016