Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vánoční výzdoba města Liberec
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vánoční světelná výzdoba města Liberec – výtvarný návrh, dodávka produktů, montáž v prvním roce používání (2016) a zaškolení zaměstnanců montážní společnosti (Eltodo Citelum). Jedná se o dodávku materiálu dle navrhovatelem předloženého výtvarného (designového) návrhu nové vánoční výzdoby, která bude realizována na základě kupní smlouvy v průběhu roku, nejpozději však do 26. listopadu 2016.

Jedná se zejména o tyto dodávky:
a) Zpracování výtvarného (designového) návrhu vánoční výzdoby města zákresem do fotografií, dodávka produktů pro níže uvedené lokality dle prostorové, technické a výtvarné specifikace, vč. kalkulace na pořízení vánoční výzdoby v rozsahu a dle výtvarného návrhu uchazeče formou položkového rozpočtu, který bude součásti nabídky.
Položkový rozpočet bude obsahovat veškeré náklady a použitý materiál vč. potřebného pomocného montážního a instalačního materiálu s uvedením jeho podrobné specifikace, množství a ceny všech produktů bez DPH.

Lokality pro návrh a dodávku nové vánoční výzdoby v centru města:
- náměstí: nám. Dr. E. Beneše a Soukenné náměstí
Součástí výtvarného návrhu a dodávky je i vnější výzdoba budovy historické radnice – kde zadavatel vzhledem k charakteru budovy preferuje velmi jednoduchou, decentní výzdobu
- ulice: Pražská a Moskevská
b) Montáž před 26. listopadem 2016 a zaškolení zaměstnanců společnosti Eltodo Citelum, která pro statutární město Liberec podle platné smlouvy realizuje dlouhodobě montáž, demontáž, uskladnění a servis vánočního osvětlení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23. 08. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 04. 08. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: