Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odtah a úschova vozidel a likvidace autovraků
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky je odtah vozidel o maximální přípustné hmotnosti do 3 500 kg na území statutárního města Liberec, jejich úschova, vydávání, případně jejich předání provozovateli zařízení k výkupu a likvidaci autovraků. Předmětem plnění je dále nestandardní odtah vozidel, návěsů a přívěsů o přípustné hmotnosti nad 3 500 kg jejich úschova, vydávání nebo jejich předání provozovateli zařízení k výkupu a likvidaci autovraků
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05. 09. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 29. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: