Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu s názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.06.2017 10:15
Datum zahájení: 11.05.2017 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: