Profil zadavatele: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

 • Název: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
 • IČO: 47311975
 • Adresa:
  Mrštíkova 3
  LIBEREC III
  461 71
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 514103

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají)
nadlimitní Zadáno 19.12.2019 20.01.2020 10:00
Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
nadlimitní Zadáno 09.12.2019 10.01.2020 10:00
"Přeložka VTL plynovodu v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Zadáno 06.03.2019 08.04.2019 10:00
Nákup elektřiny pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. jako centrálního zadavatele na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 06.11.2018 06.11.2018 09:20
Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem:Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Zadáno 21.09.2018 29.10.2018 10:00
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory a multifunkční automat
nadlimitní Zadáno 27.08.2018 08.10.2018 10:00
Dodatečné dodávky hrubých staveb vozidlových skříní s vybavením a poskytnutím výrobní dokumentace pro realizaci modernizací vozidel T3
nadlimitní Zadáno 10.05.2018 16.05.2018 13:00
Dodávka Ad Blue (močoviny) do vozidel MHD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2018 15.02.2018 13:00
Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2017 08.01.2018 10:00
Zastupování zadavatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s.jako centrálního zadavatele při nákupu komodity silová elektřina na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 29.11.2017 29.11.2017 10:30
Poskytnutí střednědobého úvěru na financování investiční akce - obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (inv. akce ID208 - 17xBUS CNG)"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 28.12.2017 14:00
Práce zámečnické povahy pro zabezpečení provozuschopnosti tramvajových tratí
podlimitní Zadáno 06.11.2017 20.11.2017 11:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
podlimitní Zadáno 09.10.2017 10.11.2017 14:00
Poskytnutí dlouhodobého provozního úvěru na financování přiměřeného zisku a navýšení CDV z provozu MHD
podlimitní Zadáno 26.09.2017 30.10.2017 14:00
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - automaty na výdej jízdenek
nadlimitní Zadáno 24.07.2017 06.12.2017 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››