Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 04.06.2019 09:00
MŠ Sluníčko – úprava rozvodů elektro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 06.06.2019 09:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci Střední zdravotnická škola Liberec - oprava střechy, fasády a Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 06.06.2019 08:45
Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 03.06.2019 09:00
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku - Mostecká
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 04.06.2019 11:00
MŠ Rosnička, ul. Školní vršek 503/3, Liberec 1 - úprava oplocení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 30.05.2019 10:00
Oprava komunikace po pokládce IS - ulice Jiráskova, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 30.05.2019 10:00
Oprava komunikace - ulice Klostermannova, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 30.05.2019 10:00
Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 30.05.2019 11:00
Dodání zahradních kompostérů
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 31.05.2019 09:30
Dodání vzdělávacích tabletů s příslušenstvím pro dopravní výchovu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2019 05.06.2019 09:00
Dodání a instalace herních prvků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2019 31.05.2019 09:00
Projektová příprava na akci Modernizace pavilonů B, D, E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2019 17.05.2019 09:00
MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava kotelny
podlimitní Hodnocení 25.04.2019 16.05.2019 13:00
ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí II
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 23.05.2019 10:00
všechny zakázky