Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy krematoria
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 11.04.2019 09:00
MŠ Nad přehradou, Liberec, ul. Klášterní - výměna části oken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 11.04.2019 10:00
ZŠ Liberec, Vrchlického – modernizace šaten a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 08.04.2019 09:00
ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 04.04.2019 10:00
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 29.03.2019 10:30
ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 04.04.2019 10:00
ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – dodávka vybavení multimediální učebny, učebny biologie a šaten
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2019 02.04.2019 09:00
ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – stavební část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2019 02.04.2019 09:00
"Přeložka VTL plynovodu v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 08.04.2019 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Divadlo F. X. Šaldy, Liberec - modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky"
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 20.03.2019 10:00
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2019 26.03.2019 10:00
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky
podlimitní Hodnocení 11.12.2018 28.02.2019 10:00
Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci
podlimitní Hodnocení 19.11.2018 12.12.2018 12:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2018 26.11.2018 13:00
všechny zakázky