Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejná zakázka: Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2019 12.08.2019 09:00
Dodání zahradních kompostérů II
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2019 26.07.2019 10:00
Rekonstrukce podvozku cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815 JSDH Vratislavice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2019 18.07.2019 09:30
Česká 617 - stavební úpravy koupelen - D
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2019 23.07.2019 10:00
MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2019 18.07.2019 10:00
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - stavba
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2019 22.07.2019 09:00
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2019 22.07.2019 09:00
Dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci, včetně instalace a nezbytných stavebních úprav
podlimitní Hodnocení 24.06.2019 15.07.2019 11:00
Dodání a instalace herních prvků II
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2019 10.07.2019 09:00
Oprava části komunikace – ulice U Černého dolu a U Domoviny
podlimitní Hodnocení 24.06.2019 15.07.2019 11:00
ZŠ Liberec, Aloisina výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí III
podlimitní Hodnocení 18.06.2019 15.07.2019 10:00
Souvislá údržba ul. Herbenova a úprava křižovatky Jeronýmova-U Školy
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2019 01.07.2019 09:00
Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2019 01.07.2019 09:00
FC Slovan Liberec zastřešení tribuny jih – úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 26.06.2019 09:30
DODÁVKA CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JSDH VESEC
podlimitní Hodnocení 06.06.2019 27.06.2019 10:00
všechny zakázky