Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec - úprava ramen křižovatky II
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2022 15.07.2022 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2022 11.07.2022 10:00
Ověřovací studie sběrná obvodová komunikace v úseku mezi křižovatkami ulic Obchodní x Pod Strání a přeložky ul. Švermova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2022 30.06.2022 10:00
Oprava komunikace a parkovacích míst - ulice Sněhurčina, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2022 04.07.2022 10:00
MŠ Nad přehradou, Liberec - demolice garáže
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2022 28.06.2022 09:30
ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2022 28.06.2022 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2022 07.07.2022 10:00
ZŠ Liberec, Kaplického - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2022 28.06.2022 10:00
ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2022 28.06.2022 10:00
Generální oprava 6 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2022 07.07.2022 10:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2022 29.06.2022 13:00
ZŠ Liberec, Kaplického – modernizace kuchyně – dodávka vybavení II
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2022 13.06.2022 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy - vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 19.05.2022 09.06.2022 10:00
Parkoviště P + R Pastýřská
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 24.06.2022 10:00
Sad JUDr. Karla Jaroše
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2022 26.05.2022 09:00
všechny zakázky