Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2021 28.06.2021 10:00
Revitalizace lesoparku Fibichova - část II. - výsadby
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 24.06.2021 12:00
Revitalizace lesoparku Fibichova - část I. - arboristika
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 24.06.2021 12:00
Zvýšení bezpečnosti dopravy III - Na Pláni, Lipová, Blažkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 12.07.2021 10:00
Přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky statutárního města Liberec
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2021 28.06.2021 10:00
Modernizace výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2021 02.07.2021 10:00
Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově - demolice objektu č. p. 101
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2021 07.06.2021 10:00
ZŠ Česká Liberec – modernizace plynové kotelny
podlimitní Hodnocení 07.05.2021 16.06.2021 10:00
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokalita Letná - Stračí
podlimitní Vyhodnoceno 29.04.2021 20.05.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS – ulice Slovenská, Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2021 18.05.2021 10:00
Poskytování právních služeb pro město Liberec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2021 12.05.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Jiskrova, Liberec
podlimitní Hodnocení 26.04.2021 14.05.2021 10:00
Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2021 04.05.2021 10:00
Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu - Vratislavice,výhybna stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
nadlimitní Vyhodnoceno 16.04.2021 27.05.2021 10:00
Liberecký Advent a Velikonoce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.04.2021 10.05.2021 10:00
všechny zakázky