Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejná toaleta – Sokolovské náměstí
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 11.06.2024 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce a modernizace ZŠ Švermova"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Výměna oken v objektu radnice v Liberci – V. etapa ve 4. NP a 5. NP
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 12.06.2024 10:00
Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 31.05.2024 10:00
Nový magistrát Liberec – modernizace systému chlazení serverovny
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 06.06.2024 10:00
ZŠ a MŠ Ostašov, odloučené pracoviště Heřmánková, Liberec - sanace vlhkostních poruch spodní stavby
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 13.05.2024 10:00
Domy s pečovatelskou službou Borový vrch 1031 a 1032, Liberec – návrh a instalace EPS
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 30.05.2024 10:00
Úprava okolí přehrady Harcov
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2024 28.05.2024 10:00
Kulturní a kreativní centrum Linserka - stavební práce
podlimitní Hodnocení 19.04.2024 13.05.2024 10:00
ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, stavební část
podlimitní Hodnocení 19.04.2024 17.05.2024 10:00
ZŠ Liberec, Aloisina výšina – páteřní rozvody vody a oprava sociálních zázemí
podlimitní Hodnocení 19.04.2024 14.05.2024 10:00
Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol pro Liberec v letech 2024 - 2025
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2024 10.05.2024 10:00
Energetické úspory ZŠ U Soudu - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 29.05.2024 10:00
Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy
podlimitní Hodnocení 08.04.2024 06.05.2024 10:00
Dodávka užitkového automobilu pro statutární město Liberec 2024
podlimitní Hodnocení 08.04.2024 09.05.2024 10:00
všechny zakázky