Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava opěrné zdi v ul. Oblačná, Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2020 06.10.2020 10:00
Souvislá údržba ul. Strakonická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2020 05.10.2020 10:00
Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II
podlimitní Příjem nabídek 11.09.2020 06.10.2020 10:00
Dodání a instalace herních prvků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2020 02.10.2020 09:00
Park Budyšínská, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2020 22.09.2020 10:00
Odtah a úschova vozidel a likvidace autovraků
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2020 21.09.2020 10:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska II
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 21.09.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vnitřní vybavení - II
podlimitní Hodnocení 20.08.2020 09.09.2020 10:00
MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova Liberec - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.07.2020 17.08.2020 11:00
„Rekonstrukce dopadových ploch v parku Prokopa Holého II“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2020 06.08.2020 10:00
Liberec plánuje zodpovědně a chytře - elektronické úřední desky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2020 24.07.2020 09:00
Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2020 24.07.2020 10:00
ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
podlimitní Vyhodnoceno 12.03.2020 05.06.2020 10:00
Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2019 03.05.2019 09:00
Dodávka Ad Blue (močoviny) do vozidel MHD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2018 15.02.2018 13:00
všechny zakázky