Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Park Paměti národa – pěstební opatření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 13.12.2022 10:00
Dodávka automobilu pro statutární město Liberec
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Dodávka tří automobilů pro statutární město Liberec
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Sociální bydlení města Liberce - bourací práce Na Žižkově 1201
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 09.12.2022 10:00
Zpracování územní studie ÚS Horská I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2022 05.12.2022 10:00
Domy s pečovatelskou službou Burianova 969, 1070, 1071, Liberec – dodávka a montáž VZT
podlimitní Hodnocení 24.10.2022 21.11.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec - vnitřní vybavení
podlimitní Hodnocení 05.10.2022 25.10.2022 10:00
Opravy perkových cest II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2022 18.10.2022 10:00
Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 13.09.2022 11.10.2022 10:00
Regenerace sídliště Ruprechtice – II. a III. etapa – DSP/DPS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2022 04.10.2022 10:00
ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)
nadlimitní Vyhodnoceno 26.08.2022 03.10.2022 10:00
Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 23.08.2022 30.09.2022 10:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2022 20.07.2022 11:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2022 29.06.2022 13:00
Papírové náměstí v Liberci_Paper Square in Liberec
nadlimitní Hodnocení 02.02.2022 01.04.2022 15:00
všechny zakázky