Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 04.05.2021 10:00
Liberecký Advent a Velikonoce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 10.05.2021 10:00
Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 04.06.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Srbská, Liberec
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2021 16.04.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Plužní, Liberec
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2021 16.04.2021 10:00
SZŠ – oprava příjezdové cesty a parkoviště za objektem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2021 22.04.2021 10:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2021 22.04.2021 10:00
Adaptační strategie pro Liberec II
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 07.04.2021 10:00
ZŠ Liberec, Dobiášova – oprava sociálního zázemí v 1 PP tělovýchovného pavilonu
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2021 13.04.2021 10:00
Dodávka hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2021 01.04.2021 10:00
Dodávka kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2021 01.04.2021 10:00
Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH 1, zdroje vody pro místní část Kateřinky
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2021 22.03.2021 09:30
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - vybavení
nadlimitní Hodnocení 05.03.2021 12.04.2021 10:00
Dodání nádob na odpad
nadlimitní Hodnocení 05.03.2021 09.04.2021 10:00
Výstavba podzemních kontejnerů
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2021 28.04.2021 10:00
všechny zakázky