Veřejné zakázky Statutárního města Liberec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Liberec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce městského informačního centra v Liberci - stavební část - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 04.08.2020 09:00
Rekonstrukce městského informačního centra v Liberci - vnitřní vybavení - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 04.08.2020 09:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 27.07.2020 10:00
Park Jablonecká, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 22.07.2020 10:00
Liberec plánuje zodpovědně a chytře - elektronické úřední desky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2020 24.07.2020 09:00
Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 24.07.2020 10:00
Rekonstrukce dopadových ploch v parku Prokopa Holého
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2020 16.07.2020 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci - „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 15.07.2020 10:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice nad Nisou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2020 20.07.2020 09:00
Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2020 14.07.2020 10:00
Úprava koryta vodního toku v ulici Českolipská na pozemku p. č. 1112 a 850, v k. ú. Machnín
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2020 09.07.2020 09:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce
podlimitní Hodnocení 04.06.2020 26.06.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 15.06.2020 09:00
Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa
podlimitní Hodnocení 21.05.2020 10.06.2020 10:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Františkovská, Vaňurova a Anenská, Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 13.05.2020 03.06.2020 13:00
všechny zakázky