Veřejná zakázka: Navýšení kapacit MŠ Motýlek - TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1207
Systémové číslo: P19V00000069
Evidenční číslo zadavatele: PR/SR 6/19
Datum zahájení: 24.06.2019
Nabídku podat do: 22.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Navýšení kapacit MŠ Motýlek - TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování plánu (aktualizaci) BOZP a příprava hlášenky na OIP, zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zajištění funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a inženýrskou činnost před zahájením a při realizaci stavby a inženýrskou činnost k předání dokončené stavby a ke kolaudaci stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky