Veřejná zakázka: Souvislá údržba ulice Holečkova, Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1346
Systémové číslo: P20V00000059
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 6/20
Datum zahájení: 13.05.2020
Nabídku podat do: 01.06.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Souvislá údržba ulice Holečkova, Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava komunikace ul. Holečkova v úseku od křižovatky s ulicí Vajsova po křižovatku s ulicí Příční. Délka upravovaného úseku je 183,00 m. Důvodem opravy je špatný technický stav konstrukce, která byla dále narušena pokládkou nových inženýrských sítí (vodovod a kanalizace). V rámci navrhované údržby dojde ke sjednocení konstrukce vozovky a doplnění silničních obrub. Povrch komunikace je navržen asfaltový. V rámci stavebních úprav bude řešeno rovněž odvodnění komunikace, kde dojde k rekonstrukci dvou stávajících uličních vpustí, a doplnění podélné drenáže, překryté betonovou drenážní dlažbou. Stávající veřejné osvětlení je v dobrém stavu, je navržena pouze ochrana kabelového vedení doplněním chrániček v místě přechodů pod silnicí a v místě vjezdů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky