Veřejná zakázka: Dodávka hygienických potřeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1470
Systémové číslo: P21V00000030
Evidenční číslo zadavatele: PR/VV 3/21
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 01.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka hygienických potřeb
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky hygienických potřeb na základě aktuální potřeby zadavatele dle jeho dílčích objednávek po dobu dvou let (24 měsíců) od data nabytí účinnosti rámcové smlouvy.
Zboží bude dodáváno do místa určení na základě dílčí objednávky ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení výzvy k poskytnutí plnění.
Vybraný účastník je dále povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti související s dodávkou a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky.

Veřejná zakázka je vyhrazena ve smyslu § 38 zákona dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky