Veřejná zakázka: Část 1 - Provádění revizí elektroinstalace, nouzového osvětlení a hromosvodů

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1472
Jedná se o část veřejné zakázky: Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Provádění revizí elektroinstalace, nouzového osvětlení a hromosvodů

Stručný popis předmětu:
a) Revize elektroinstalací – ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 33 1500, součástí revize jsou kontroly tepelných mostů v rozvaděčích se záznamem.
b) Revize ochrany před bleskem – ČSN 34 1390, ČSN 62305-1 až 4
c) Revize požárně bezpečnostního zařízení - nouzového osvětlení – vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci §7, ČSN EN 1838, ČSN 33 2000-5-56
d) Revize ve zdravotnických prostorách ČSN 33 2000-7-710.
e) Revize elektrických spotřebičů – ČSN 33 1600 ed. 2.


Předpokládaná hodnota

  • 2 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků