Veřejná zakázka: Regenerace sídliště Ruprechtice, Liberec, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1540
Systémové číslo: P21V00000100
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 9/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.08.2021
Nabídku podat do: 06.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace sídliště Ruprechtice, Liberec, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavební úprava části sídliště Ruprechtice, konkrétně oblasti ulice Rychtářská. Oprava začíná na křižovatce ul. Rychtářské a ul. Květnové revoluce a končí po 163,6m. Při levé straně komunikace je navrženo 15 parkovacích stání a při pravé straně 16 stání. Dále směrem k centru města se komunikace zužuje až na šířku 3m. I zde jsou navržena parkovací stání, a to podélné a šikmé. Dále jsou při ul. Rychtářské po obou stranách navrženy nové chodníky. Nedílnou součástí stavby jsou také přeložky plynovodu, oprava stávajícího perkového chodníku včetně obnovení stávajícího betonového schodiště a ocelového zábradlí, doplnění odpočinkových ploch městským mobiliářem a rekonstrukce veřejného osvětlení. Dále kácení a výsadba stromů společně s vysázením zeleně dle PD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků