Veřejná zakázka: ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1645
Systémové číslo: P22V00000056
Evidenční číslo zadavatele: PR/MS 19/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.06.2022
Nabídku podat do: 28.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace školního hřiště základní školy 5. května v Liberci.

Pozemek hřiště leží v těsné blízkosti objektu školy, v mírném svahu s převýšením cca 2 m. Na jedné části je umístěno stávající asfaltové hřiště, na části druhé, s převýšením, je umístěno travnaté hřiště s basketbalovými koši. Celý sportovní areál je oplocen.

Na místě spodní plochy bude vybudováno víceúčelové hřiště o rozměru 29 x 17 m, na vrchní ploše samostatné streetballové hřiště o rozměru 17 x 16 m a odděleně herní plocha o rozměru 14 x 8 m. Všechna tři hřiště budou opatřena umělým polyuretanovým povrchem. V jižní části pozemku u streetballového hřiště bude umístěna venkovní tribuna. Hřiště budou využívána žáky pro různé druhy míčových sportů jako je volejbal, nohejbal, vybíjená, tenis, streetball a venkovní stolní tenis.

Další součástí předmětu plnění je demolice skladu o zastavěné ploše 27,5 m². Tato jednopodlažní stavba má půdorys ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku, pochází ze 70-tých let 20. století a je již nevyužívaná. Po ukončení demolice, která bude prováděna ruční technikou, bude plocha po odstraněné stavbě vyčištěna a srovnána.

Součástí předmětu plnění je rovněž úprava proluky mezi budovou školy a budovou č. p. 66/45, která vznikne demolicí skladu. Vznikne zde nové betonové schodiště složené z několika ramen a podest se zábradlím a oplocení z ulice 5. květen.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy