Veřejná zakázka: Vyšší servis a opravy systému řízení dopravy sestávajícího z instalovaných řadičů světelné dopravní signalizace a video-detekce na území města Liberce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1675
Systémové číslo: P22V00000086
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 8/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-045130
Datum zahájení: 23.08.2022
Nabídku podat do: 07.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyšší servis a opravy systému řízení dopravy sestávajícího z instalovaných řadičů světelné dopravní signalizace a video-detekce na území města Liberce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování vyššího servisu a opravy systému řízení dopravy sestávajícího z instalovaných řadičů světelné dopravní signalizace a video-detekce na území města Liberce. Vyšší servis je bezpodmínečně nutný k zabezpečení plynulého a bezchybného chodu systému řízení dopravy v okamžiku, kdy stávající servisní organizace již není schopna svými silami tento bezchybný chod zajistit například v případě poruchy (závady) na softwarovém vybavení systému. Dodavatel bude v rámci vyššího servisu provádět kontrolu aktuálního stavu SW (verze, datum nastavení), časového nastavení jednotlivých programů, jejich nasazení popřípadě jejich upgrade. Dále bude provádět kontrolu vhodnosti HW vybavení v návaznosti na dopravní řešení, provádět kontrolu firmware hardwarového vybavení jednotlivých řadičů a jeho případnou aktualizaci. Jako autor SW vybavení bude provádět také jeho patřičnou navazující aktualizaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Tato veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky