Veřejná zakázka: Zpracování územní studie ÚS Výstaviště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1715
Systémové číslo: P23V00000004
Evidenční číslo zadavatele: PR/UP 1/23
Datum zahájení: 08.03.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování územní studie ÚS Výstaviště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování územní studie „ÚS Výstaviště“ v rozsahu dle platného územního plánu a dle zadání, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Územní studii „ÚS Výstaviště“ (dále též „ÚS“) pořizuje úřad územního plánování, kterým je Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování. ÚS je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy