Veřejná zakázka: Výběr dodavatele tisku městského periodika Zpravodaj Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1734
Systémové číslo: P23V00000023
Evidenční číslo zadavatele: PR/KP 1/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-021303
Datum zahájení: 17.02.2023
Nabídku podat do: 08.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatele tisku městského periodika Zpravodaj Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tisk a dodání městského periodika Zpravodaj Liberec. Vydavatelem tohoto periodického časopisu (měsíčníku) je statutární město Liberec.
Zpravodaj Liberec vychází každý měsíc vyjma srpna, tj. 11x ročně, v nákladu 54 200 ks při standardním rozsahu 24 stran.
Za dobu plnění této zakázky jde celkem o 22 vydání.
Jedná se zejména o tyto služby:
• příprava periodika pro tisk dle zadavatelem dodaných podkladů,
• tisk periodika a
• dodání tiskovin do místa plnění (Pošta 1 Liberec, Pošta 2 Liberec, radnice).
Maximální doba tisku a dodání je do 3 kalendářních dnů od předání podkladů, přičemž se třídenní lhůta pro tisk a dodání počítá až od následujícího dne od předání podkladů.
Dodavatelé si mohou dosavadní podobu Zpravodaje Liberec prohlédnout ve formátu „*.pdf“ na internetových stránkách města na adrese: http://www.liberec.cz/zpravodaj/.
Specifikace předmětu zakázky (výtisku):

• rozsah 24 stran (může dojít ke změně počtu stran u konkrétního čísla)
• ořez 3 stran na 215 x 290 mm (290 mm ve hřbetu) s možností tisku na spad
• barevnost 4/4,
• kvalita papíru min. 52 g/m2
• minimální bělost 80
• vazba V1

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky