Veřejná zakázka: Obnova části ulice Vřesová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1862
Systémové číslo: P24V00000005
Evidenční číslo zadavatele: DS 2/24
Datum zahájení: 09.01.2024
Nabídku podat do: 26.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova části ulice Vřesová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího stavu vozovky části ulice Vřesová, který je z důvodu povodní v roce 2021 v havarijním stavu, a proto je potřeba provést opravu této komunikace. Soustředěný proud vody způsobil rozrušení stávajícího asfaltového souvrství a vymletí krajnic. Oprava komunikace bude provedena v dl. 130 m od křižovatky s ul. Lukášovská až téměř po ul. Osíkovou v proměnné šířce 4,0 – 4,5 m. Navržená oprava spočívá v odfrézování stávajícího asfaltového souvrství v tl. 70 mm a následné pokládce nové konstrukce vozovky, viz Vzorový příčný řez.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 493 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy