Veřejná zakázka: Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně zajištění následné péče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 425
Systémové číslo: P14V00000004
Evidenční číslo zadavatele: SMKS 2/14
Počátek běhu lhůt: 08.02.2014
Nabídku podat do: 25.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně zajištění následné péče
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nákup, výsadbu a následnou tříletou péči o dřeviny různých druhů a velikostí (dle seznamu, výkazu výměr – příloha č. 8 ZD).
Dřeviny s balem budou ukotveny třemi dřevěnými kůly tl. 8 - 10 cm a vyvázány třemi úvazky, kmen bude obalen jednovrstevně jutovým obalem a ke každé dřevině bude dodáno tabletové hnojivo v počtu čtyř tablet na strom, kořenová mísa bude mulčována borkou o mocnosti 10 cm a každá dřevina bude při výsadbě zalita min. 50 litry vody.
Dřeviny budou vysázeny na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberce na území celého města Liberce, dle přílohy č. 7 ZD s přiloženými katastrálními mapami, kde jsou předmětné pozemky vyznačeny, včetně znázornění konkrétního místa výsadby jednotlivých druhů dřevin na daném pozemku.
Pěstební péče bude zahrnovat zálivku dřevin min. 8 - krát za sezónu, zejména s ohledem na aktuální klimatické podmínky a množství srážkových úhrnů, dále opravu a úpravu úvazků (s ohledem na růst dřevin), opravu poškozených, vyvrácených, ztrouchnivělých kůlů, jutových obalů kmenů, výchovné řezy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky