Veřejná zakázka: Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 881
Systémové číslo: P17V00000072
Evidenční číslo zadavatele: SM/SMHS 02/17
Datum zahájení: 21.06.2017
Nabídku podat do: 07.07.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava místní komunikace Volgogradská v úseku od křižovatky s ulicí Hanychovskou po ulici Čerchovskou. Oprava komunikace je vyvolána rekonstrukcí inženýrských sítí (vodovodu a plynu), zajišťovanou jejich vlastníky v rámci svých investic. Spočívá v obnově povrchů v úsecích s nově uloženými sítěmi. V pravé části vozovky bude obnoven asfaltový povrch v celé šíři, nad nově uloženými IS bude provedena celá skladba vozovky. V levé části vozovky, kde bude rekonstruován pouze vodovod podél chodníku, se předpokládá oprava vozovky v místech výkopových prací. Společně s obnovou povrchů vozovky se počítá i s výměnou stávajících uličních vpustí včetně jejich napojení, dále s lokálními opravami povrchu chodníků a vyrovnáním obrub po zásazích při rekonstrukci IS. Oprava vozovky bude provedena ve stávajících směrových, výškových a šířkových parametrech, nebudou budovány žádné nové stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 660 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky